Du är besökare # 4248 på denna sida.
 
Just nu finns 1 besökare online.

Uppdaterad 2016-03-21

  Du är här ::Första sidan::

Tillbaka till nya hemsidan - klicka

 HÄR !

 

Vill du prenumerera på rundbrevet?
Gå tilbaka till den nya hemsidan via länken ovan.

 

 
Berget Hermon i bakgrunden - med topparna fortfarande snötäckta.

 

Jerusalem den 18 april 2011

 

Kära vänner!


När jag skriver denna hälsning har jag just återvänt från ett kort besök i Sverige, där jag deltagit i en konferens i Lund över temat ”Stereotyping the Other” som framför allt belyste religiösa stereotyper och fördomar och hur dessa kan identifieras och motarbetas. Konferensen ordnades av Centrum för teologi och religion vid Lunds universitet i samarbete med Svenska teologiska institutet i Jerusalem. Arrangör av konferensen var Jesper Svartvik, som ju är professor vid båda institutionerna.
          Svenska teologiska institutet (STI) firar i år sitt 60-årsjubileum, och konferensen utgjorde en del av detta jubileumsfirande. Eftersom institutet genom åren haft som huvuduppgift att genom studium och samtal skapa förståelse och respekt mellan judar och kristna, var en konferens av detta slag ett värdigt sätt att högtidlighålla minnet av 60 års verksamhet i Jerusalem. Frågan är om någon grupp i vår del av världen har utsatts för så många fördomar och stereotyper tiderna igenom som judarna, och om någon grupp har format och förmedlat dessa negativa bilder i så hög grad som kristna. Inte sällan har judendomen i kristen teologi rentav blivit det Fönster mot Gud.avskräckande exemplet på vad kristendom inte är eller bör vara.
          Den direkta anledningen till min medverkan var emellertid att presentera en bok jag skrivit och som precis lämnat tryckeriet lagom till denna konferens. Som framgår av bokens titel har den direkt anknytning till institutet: Fönster mot Gud: Ikonernas budskap i Svenska teologiska institutets kapell i Jerusalem. Boken är den fjärde i den skriftserie som Jubileumsfonden ger ut: Skrifter om judisk och kristen tro och tradition. Boken ges ut i samarbete med Svenska kyrkan och STI, och som institutets direktor under många år tycker jag att det särskilt roligt att den nu presenteras som institutets jubileumsbok.
          Ikonerna i institutets kapell återger frambärandet av Jesus i templet enligt Lukas 2:22-40. Detta motiv har i många år varit särskilt kärt för mig, eftersom det ger en så kraftig påminnelse om det djupa sambandet mellan den kristna Bibelns båda delar och om det nära släktskapet mellan judisk och kristen tro. Jesus läggs i en from judes famn, Symeon. På ikonen ser vi honom insvept i den judiska bönemanteln:
          Genom att Symeon är insvept i en bönemantel, tydliggörs det bibliskt otvetydiga men så ofta försummade och ibland även förnekade faktum att Jesus som jude läggs i det judiska folkets famn. Symeon förkroppsligar på sätt och vis också själv den frälsning som Gud har berett åt alla folk. Till den beredelsen hör ju just utväljandet av ett särskilt förbundsfolk som får ta emot och bära uppenbarelsens ljus – det ljus som sänkte sig över tabernaklet, ”inkarnerades” i Tora och förmedlades till världen genom det judiska folket. Jesu ord enligt Johannes 4:22 – ”Frälsningen kommer från judarna” – kan därför läsas som något av en kommentar till Symeons tvåfaldiga profetia om barnet han beskådar: ”ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel” (sid. 89).
          Denna bok vill ge inblickar i både Bibelns och ikonernas värld. Genom sina talrika färgbilder och smakfulla design har den också blivit en vacker presentbok. Jag upprepar den önskan som avslutar förordet till boken – ”att dess texter och bilder ska göra rättvisa åt dess namn: Fönster mot Gud.”
          Det riktpris som Arcus förlag angett på boken är 157 kronor. Under en introduktionsperiod fram till sommaren kan den säljas för 120 kronor. Jubileumsfonden har bekostat tryckningen av större delen av upplagan och vill nu gärna erbjuda er boken som en gåva. Det är jubileumsfondens sätt att se till att boken blir spridd och känd och dessutom ett uttryck för vår stora tacksamhet över att ni vill finnas med bland fondens vänner och understödjare. Eftersom publiceringen och distribueringen av boken är förenade med avsevärda kostnader för fonden, är vi givetvis också tacksamma för en frivillig gåva till vår verksamhet.
          Ni kan beställa den på min e-postadress eller genom att skriva till min Sverigeadress: Lunden, 519 94 Björketorp. Om jag får beställningarna före den 12 maj, kommer böckerna på posten vid mitten av månaden. Om ni önskar att jag skriver en dedikation i boken, så säg bara till! Boken kommer också att finnas på den sommarkurs om judiska och kristna messiasförväntningar som presenteras i slutet av detta nyhetsbrev.
          En annan bokpresentation förtjänar också att nämnas. Samtidigt som jag för första gången fick ta emot min egen bok för en dryg vecka sedan, hade jag också glädjen att för första gången se en annan bok som precis lämnat tryckpressarna. Den består av ett antal vetenskapliga artiklar samlade under titeln Christ Jesus and the Jewish People Today: New Explorations of Theological Interrelationships. Den 334 sidor omfattande boken är skriven av världens mest namnkunniga teologer på området vilka representerar de främsta teologiska lärosätena runt om i världen. Bland dessa finner man också ett svenskt namn – Jesper Svartvik. Han har inte bara skrivit en av artiklarna – ”Reading the Epistle to the Hebrews Without Presupposing Supersessionism” – utan han är också en av utgivarna av denna mycket viktiga bok. För närmare information, se
http://www.eerdmans.com/shop/product.asp?p_key=9780802866240.

Våren i Israel
          Vi har haft en ganska sen vår med välsignande särlaregn. Det gör att landet fortfarande är vackert grönt och blomstrande. Ett par dagar i Galileen för två veckor sedan erbjöd skönhetsupplevelser av sällan skådat slag. Här kunde man verkligen beskåda ”ängens liljor” som på sina håll nådde upp till midjan. Fortfarande skulle ytterligare enorma regnmängder behövas, men denna regnperiod har i varje fall varit bättre än förra årets. Jag hoppas också att Hermons snöklädda sluttningar som avtecknade sig i fjärran bortom den färgsprakande förgrunden ska ge ett rejält bidrag till Gennesarets sjö när värmen kommer och snön smälter.
          Påsken infaller ovanligt sent i år. Det gör den också i den judiska traditionen, eftersom detta år – 5771 – är skottår. De bibliska månaderna följer månen, och därför kan man inte bara skjuta in en dag vart fjärde år som vi gör. I stället måste man emellanåt skjuta in en hel månad, varför ett judiskt skottår har tretton månader. Påskmånaden nisan började i år den 6 april, och den 18 april är månen full – uttågets natt enligt 2 Mosebok 12. Därför inleds den judiska påsken ikväll med påskmåltiden och läsningen av påskhaggadan, alltså berättelsen om uttåget ur Egypten.


Göran Larsson i den Israeliska våren         På skärtorsdag firar svenska församlingen gudstjänst i Lutherska kyrkan i Gamla stan med efterföljande vandring ut till Getsemane, och på långfredagen vandrar vi Via dolorosa till Gravkyrkan. På påskdagen firar vi som vanligt högmässa på morgonen klockan 7 uppe på Olivberget, där vi har en underbar utsikt över Juda bergsbygd ned mot Jeriko och Jordandalen. Vid klart väder ser man Döda havet och Moabs berg med berget Nebo, där en gång uttågets folk för första gången blickade in i detta land.
          Härifrån sänder jag er nu många varma vårhälsningar med önskan om en riktigt ljus och välsignad påskhögtid:
Chag sameach – Glad påsk!

 

Er tillgivne

Göran

 

 

”Är du den som skall komma?” (Matteus 11:3)
Messias i judisk och kristen förväntan

Vem säger folk Messias vara? Den frågan har vållat strid mellan judar och kristna i snart 2000 år. Den frågan utgör också temat för årets sommarkurs. Vi ska behandla messiasförväntningarna i Gamla testamentet, på Jesu tid och i den judiska traditionen och jämföra med kristnas syn på Jesus som Messias och Guds Son. Vilka bibelord formade messiasförväntan på Jesu tid – och vad betyder de idag? Vad skiljer och vad förenar judar och kristna i synen på Messias? Kan judisk messiasförväntan och kristen kristologi mötas och komplettera varandra?

Under några intensiva och samtidigt vilsamma studiedagar i en underbar miljö kommer vi att studera dessa och många liknande frågor ur många olika perspektiv. Vi hoppas att vår kurs ska hjälpa oss till djupare insikter om sambandet mellan Gamla och Nya testamentet och till en bättre förståelse mellan judar och kristna.

Kursen äger rum på
Stiftsgården i Skellefteå
den 28 juni-1 juli
och på
Helsjöns folkhögskola (mellan Borås och Varberg) i södra Västergötland den 4-7 juli.

Sprid gärna denna inbjudan vidare! Vi ser med glädje fram emot att få träffa både gamla och nya vänner i sommar. Varmt välkomna!

 

Göran Larsson Jesper Svartvik

För närmare information:

Stiftsgården i Skellefteå. Anmälan senast 1 juni till Anna-Greta Norén, Älvsbyvägen 1585, 941 92 Arnemark; tel. 0911-71065; .


Helsjöns folkhögskola, 519 89 Horred; tel. 0320-205830; ; www.helsjon.fhsk.se. Anmälan senast 1 juni. 

 

Göran Larssons jubileumsfond för judisk-kristna relationer:
Adress i Israel: Hatekufa 17/4, 92628 Jerusalem;
tel. 00972-2 648 1979 eller 00972-50 685 0346 (mobil)
Adress i Sverige: Lunden, 519 94 Björketorp

E-postadress:

Hemsida: www.judiskkristnarelationer.se
PlusGiro (Postgiro): 195 85 45-4
Bankgiro: 5374-4249

  Ladda ner rundbrevet som Adobe PDF-fil - filen är 217 kB stor.   Klicka här!  
  För att kunna öppna filen behöver du Adobe Acrobat Reader, som du kan hämta gratis HÄR om du inte har den på din dator.
 
 
Snabblänkar: