Du är besökare # 4648 på denna sida.
 
Just nu finns 1 besökare online.

Uppdaterad 2016-03-21

  Du är här ::Första sidan::

Tillbaka till nya hemsidan - klicka

 HÄR !

 

Vill du prenumerera på rundbrevet?
Gå tilbaka till den nya hemsidan via länken ovan.

 

 

 

Jerusalem den 21 december 2010

Kära vänner!

När denna hälsning skrivs har jag precis återvänt från Sverige, där jag för sista gången tagit avsked av min älskade Mor. På kyrkoårets sista söndag, Domssöndagen den 21 november, ingick hon i den eviga vilan. Hon var vid fullt medvetande till sista andetaget, och jag är tacksam att jag då fick hålla hennes hand och vara vid hennes sida de sista dagarna av hennes långa liv; i februari skulle hon ha fyllt 93 år. När jag kom hem på torsdagen före, hann jag inte ställa ned resväskan i hallen innan jag från hennes sovrum hörde samma kära ord som mött mig genom åren - "Välkommen!" Vi fick fina dagar tillsammans, även om de präglades av hennes avtagande krafter. Det enda som fick vara kvar in i det sista var tanken och framför allt omtanken. På lördag kväll firade vi Herrens måltid tillsammans vid hennes bädd. Vi sjöng hennes älsklingspsalmer, och när allt var över hörde vi orden som blivit något av hennes valspråk: "Jag är så nöjd".

Hon hade önskat få dö i sin säng, och så såg det ut att bli. Men på söndagskvällen fick hon plötsligt mycket svåra buksmärtor. Inga smärtstillande medel hjälpte, och då var hon med på att få bli tagen till Borås lasarett. "Bara jag får slippa dessa plågor, så är jag nöjd", sa hon alldeles innan de gjorde de sedvanliga provtagningarna. När dessa var över och jag åter tog hennes hand, kom döden så stilla och befriade henne från all smärta.
Den söndagen läste man som episteltext runtom i Sveriges kyrkor dessa ord ur Uppenbarelseboken 21, vilka för oss som fick vara hos Mamma under hennes sista dag på jorden fick en alldeles särskild mening:

Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: "Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta." Och han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt."

Begravningen ägde rum onsdagen den 1 december – en klar, kall, solig och stilla dag. Vid den efterföljande minnesstunden läste jag en liten dikt, som jag av en ren tillfällighet lagt handen på när jag sorterade några papper. Den är skriven redan 1956 av en författarinna från hembygden, Ina Johnsson, och var åtföljd av ett personligt brev, i vilket hon uttryckte sin glädje över att ha fått lära känna Mamma. När jag häpen satt där med brevet och dikten i mina händer och började läsa, blev den till en gripande hälsning direkt från Mamma till mig. När jag sedan läste den om igen, kände jag att den var precis de ord som jag skulle kunna låna som en tacksam hälsning från mig och mina närmaste till Mamma, och jag tror att många åtminstone kan göra någon vers till sin när de tänker på sin egen Mor. Så här lyder dikten:

Vid Mammas bår

Hav tack Du kära gamla Mor för all den kärlek sann och stor
Du genom åren skänkt,
hav tack för böner som Du bett, för rika minnen som Du gett,
för tankar som Du tänkt.

Du genom hela livet gått med blicken vänd mot himlens port
och önskan i Ditt bröst,
att göra varje människa rätt att tyda allt på bästa sätt
det var Din högsta tröst.

Din grundval var en kristen tro, av böner byggde Du en bro
igenom prövningsår.
Gudslängtan uti själen brann, Du genom korset kronan vann
och vilan njuta får.

Nu gömmes Du i jorden kall inunder vita snöflocksfall
i julens högtidsskrud.
Din själ i himlens ljusa sal nu sjunger ibland änglars tal
sitt ära vare Gud.

Mamma på 90-årsdagen
Mamma på 90-årsdagen.

Nu har vi tre bröder tömt Mammas lägenhet, som också var mitt hem i Sverige. För mina personliga ägodelar kunde jag hyra ett förråd i samma hus, och så har jag flyttat tillbaka till barndomshemmet, där min bror och svägerska, Håkan och Eivor, glädjande nog bor kvar. Min Sverigeadress är därför numera: Lunden, 519 94 Björketorp.

Jag tackar av hjärtat alla er som på olika sätt hört av sig under den senaste tiden. Tack för telefonsamtal, kort och brev och för minnesgåvor till Jubileumsfonden som redan kommit in! Jag vill också tacka för alla hälsningar till Mamma och all omtanke om henne som så många har uttryckt under senare år, när hennes krafter började avta.

Jul och nyår kommer jag att tjänstgöra här i vår svenska församling. Sedan kommer jag som vanligt till Sverige i slutet av januari för kurser och föreläsningar. Programmet för de offentliga samlingarna finner ni sist i detta brev. Har ni frågor om programmet, går det bra att kontakta de personer som står angivna vid de olika programpunkterna.

Jag vill också påminna om att nästa kunskapsresa om det judiska och kristna Rom kommer att äga rum 25–30 april nästa år. För information, kontakta Ulla Terling, tel. 08-58036776; se även Sonia Schlossmans hemsida, www.romajudaica.nu.

Så har jag glädjen att meddela att Jesper Svartvik och jag – och i norr också Anna-Greta Norén – kommer att hålla våra sedvanliga sommarkurser nästa år. Som tema har vi valt att belysa Messiasbegreppet och kristologin ur olika aspekter. Jag ska presentera kursen närmare i kommande nyhetsbrev, men redan nu kan intresserade boka in tiden för kurserna – på Stiftsgården i Skellefteå den 27–30 juni och på Helsjöns folkhögskola i södra Västergötland veckan därefter, den 4–7 juli.

Detta rundbrev blev mycket personligt, kanske lite för personligt, men när jag skriver dessa brev känner jag det alltid som att skriva till personliga vänner. De flesta av er som läser dessa rader har jag träffat åtminstone någon gång, och många känner jag i åratal. Därför känns det också naturligt att dela med mig av det som präglar mitt liv som mest just nu - sorg och saknad som blandas med en djup tacksamhet över en underbar Mor som vi fick behålla längre än de flesta.

Å mina egna och styrelsens vägnar tackar jag er för att ni gjort ännu ett verksamhetsår möjligt för oss. Vårt arbete bärs helt och hållet upp av er generositet. Vi önskar er en ljus och glädjerik högtid och ett riktigt gott nytt år!

Många varma hälsningar från Jerusalem,

Er tillgivne

Göran

Göran Larssons jubileumsfond för judisk-kristna relationer:
Adress i Israel: Hatekufa 17/4, 92628 Jerusalem;
tel. 00972-2 648 1979 eller 00972-50 685 0346 (mobil)
Adress i Sverige: Lunden, 519 94 Björketorp
tel. 073-094 95 04

E-postadress:

Hemsida: www.judiskkristnarelationer.se
PlusGiro (Postgiro): 195 85 45-4
Bankgiro: 5374-4249

Reseprogram:
Datum Tid och plats

Januari  

 

27   Förintelsens minnesdag i Alingsås: Ekumenisk högtid i Christinae kyrka. För information: Britt Nyrenius, Floda, , tel. 0302-31659.
31   Föreläsning i Folkets hus, Magasinsg. 17, Varberg, kl. 18:30. David Olsson, , tel. 0340-629376; 070-3171076.
Februari    
1   Föreläsning i Pingstkyrkan, Engelbrektsg. 17, Varberg, kl. 18:30. David Olsson, , tel. 0340-629376; 070-3171076.
2   Föredrag i Kyrkans Hus, Kyrkvägen 9, Mullsjö, kl 18:30. Anita Taranger, , tel. 0392-36021.
6   Högmässa i Varbergs kyrka kl. 11. Föredrag i Apelvikshöjds kyrka, Rödaledsstigen 24, kl. 16. David Olsson, tel. 0340-629376; 070-3171076.
7-9   Fortbildningskurs  om försoningen på Lärjungagården, Torestorp.  Måndag kl. 15:30 – onsdag kl.12:30. Anmälan till Göran Simonsson senast den 27 januari. , tel. 0320-55840; 070-4015397.
13   Högmässa i Bureå kyrka kl. 11. Bureå församling.
Föredrag på Samfundet Sverige-Israel kl.18. Skellefteå landsförsamlings församlingsgård. Kerstin Burström, , tel. 0910-722120.
14   Kontraktsdag på Edelviks folkhögskola, 937 32 Burträsk, för präster, diakoner och andra intresserade, kl. 9-16. Anmälan: senast den 1 februari till eller till Astrid Antesten, ,
tel. 0914-795106; 070-6399409.
16   Föredrag i Församlingshuset i Visby kl. 18:00 och 19:20. Alf Norbäck,
, tel. 070-6576715.
19   Ekumenisk helg i Östra Göinge kontrakt. Föredragen äger rum i församlingshemmet i Kviinge (samhället Hanaskog 1,5 mil norr om Kristianstad). Samling för präster, pastorer, predikanter och andra intresserade kl. 11. Föredrag kl. 14:30 och 16:30. Fredrik Carlsson, , tel. 0730-313255.
20   Högmässa i Kviinge kyrka kl. 11.
22   Föredrag i EFS-kapellet, Biskopsgatan 10, Lund, kl. 18.
Björn Svensäter, , tel. 0709-690636.
23   Föredrag i Hörby församlingshem kl. 18:30. Elsa Nilsson, tel. 0415-62155.
24   Föredrag i S:t Laurentii kyrka, Kastanjegatan 19 C:112, Lund, omkring kl. 20 (efter mässan kl. 19). Carl-Johan Axskjöld, ,
tel. 046-2115590; 0707-795115.
25   Genomgång av sabbaten på Föreningen Abrahams barn och Biblioteket Väster, Örnvägen 66, Lund, kl. 18. Lena Hammar, , tel. 046-355452.
Mars    
2   Föredrag i Uddevalla församlingshem, Mikaelsgården, St Nygatan 2, kl. 18:30. Gunilla Fredriksson, , tel. 0522-85060; 0704-850350.
3   Studiedag för präster, församlingsarbetare och andra intresserade på Örtagården, Kyrkebyn 118, 451 93 Uddevalla, kl. 9-18. Anmälan senast den 10 februari till (se också www.ortagarden.net), tel. 0522-660128, eller till Åke Karlsson, , tel. 0522-10719.
5   Föredrag i Betlehemskyrkan, Erik Dahlbergsgatan 11B, Göteborg, kl. 10-14. Evert Eggelind, , tel. 031-3393060; 0709-119476.
6   Högmässa kl. 11 i Johannebergskyrkan, Göteborg. Föredrag i kyrkan kl. 14.
Föredrag i Kullavikskyrkan i Kullaviks centrum (utmed väg 158), kl.18.30.  Gunilla Kloo, , tel. 0730-792383.
 

  Ladda ner rundbrevet som Adobe PDF-fil - filen är 175 kB stor.   Klicka här!  
  För att kunna öppna filen behöver du Adobe Acrobat Reader, som du kan hämta gratis HÄR om du inte har den på din dator.

 
Snabblänkar: