Du är besökare # 5265 på denna sida.
 
Just nu finns 1 besökare online.

Uppdaterad 2016-03-21

  Du är här ::Första sidan ::

Tillbaka till nya hemsidan - klicka

 HÄR !

 

Vill du prenumerera på rundbrevet?
Gå tilbaka till den nya hemsidan via länken ovan.

 

 
Göran Larssons Jubileumsfond för Judisk-kristna relationer. Kapellet på Svenska Teologiska Institutet höljt i sommarskrud!
Kapellet på Svenska Teologiska Institutet höljt i sommarskrud!
Rundbrev juni 2007.

 

Jerusalem den 7 juni 2007.

 

Kära vänner!

Så har vi gått från vår till sommar sedan jag skrev mitt förra rundbrev. Ännu har dock inte sommarhettan satt in på allvar. Här i Jerusalem ligger temperaturen fortfarande på drygt 25 grader om dagarna. Regntiden ligger dock långt bakom oss. Vi har inte haft ett ordentligt regn på över en månad, och antagligen får vi vänta i närmare ett halvår innan arlaregnet kommer till hösten.

En hel del av tiden har jag ägnat åt att avsluta den nya utgåvan av min kommentar till Andra Moseboken, Uppbrottet. Boken utkom för första gången för fjorton år sedan på Verbum och trycktes sedan om 1997, men nu har den varit slut på förlaget i ganska många år. Sedan dess har jag allt som oftast fått förfrågningar om en nyutgåva, som nu äntligen blivit verklighet. Om ett par veckor utkommer alltså den andra, reviderade upplagan av Uppbrottet på Arcus förlag. De som läst den första utgåvan kommer i stort sett att känna igen sig, samtidigt som jag hoppas att de kommer att uppskatta den ansiktslyftning som boken genomgått både vad gäller den yttre utgestaltningen och själva innehållet. Den har också fått en ny underrubrik som stämmer bra med kommentarens syfte: Andra Moseboken i judisk och kristen tradition. Så här presenteras boken på pärmens baksida:

Uppbrottet
Uppbrottet - den tredje boken i jubileumsfondens skriftserie
"Skrifter om judisk och kristen tro
och tradition"

Uppbrottet: Andra Moseboken i judisk och kristen tradition
är en bibelteologisk kommentar vars huvudsyfte är att försöka förstå den text vi idag möter i Bibeln genom att lyfta fram de olika bibelavsnittens centrala teman och belysa dessa med hjälp av judiskt, kristet och annat relevant material. Vilken roll spelar denna bibelbok för judiskt påskfirande? Vad innebär det att Gud skulle ha förhärdat faraos hjärta, och varför tycks Gud låta så många lida och gå under när Israel räddas? Hur har detta tolkats av judar som ju genom historien själva har fått uppleva så mycket lidande? Vad innebär Guds förbund med Israel? Är Gud partisk?

Uppbrottet: Andra Moseboken i judisk och kristen tradition
är också en bok som uppmärksammar relationen mellan judar och kristna. Kommentaren ägnar stort utrymme åt den judiska tolkningstraditionen, eftersom boken primärt är skriven med tanke på kristna läsare som inte är så väl förtrogna med judiska kommentarer. Den behandlar bibelteologiska frågor, sätter in bibeltexten i den judisk-kristna dialogens sammanhang, och korrigerar även vanliga kristna missuppfattningar av Gamla testamentet och judendomen.

Uppbrottet: Andra Moseboken i judisk och kristen tradition
vill dessutom fungera som en bro mellan Bibelns värld och dagens verklighet. Utan en ständig tolkning och tillämpning hade bibeltexten inte levt vidare. Bibeln gör anspråk på att förmedla Guds tilltal in i nuet. Därför kompletteras de mer historiskt betingade frågorna »när», »var», »vad» och »hur» med teologiskt övergripande frågor som »varför» och »vartill». Vilket gudomligt budskap vill den text vi läser förmedla till oss idag?

Uppbrottet blir den tredje boken i jubileumsfondens skriftserie Skrifter om judisk och kristen tro och tradition (efter Zvi Kolitz, Jossel Rakovers samtal med Gud och Tid för Gud). Den här boken skiljer sig från de tidigare genom att den är en ny utgåva som säkert flera av er redan har. Dessutom är det en ganska omfattande bok på 368 sidor som är inbunden. Den blir därför åtskilligt dyrare än tidigare böcker. I bokhandeln kommer den att kosta cirka 240 kronor.

Jubileumsfonden har bekostat tryckningen av en stor del av upplagan och vill gärna erbjuda er boken mot en frivillig gåva. Skicka mig bara en beställning via e-post eller vanlig post, så kommer boken snart på posten. Jag skriver gärna en personlig hälsning i böckerna. Men vill ni inte ha boken dedicerad eller vill att jag tillägnar den åt någon annan, kan ni bara skriva det i beställningen. Använd min adress i Sverige, eftersom jag kommer att vara där från midsommar och fram till slutet av augusti. Därefter kan Uppbrottet – precis som de båda tidigare böckerna i fondens serie – beställas hos Anita Taranger, Oxelgatan 26, 565 33 Mullsjö.

Jag vill gärna upprepa slutorden i mitt förord: ”Till sist hoppas jag att denna nya utgåva ska finna vägen till både gamla och nya läsare och ge sitt bidrag till förståelsen av såväl Böckernas bok som Bokens folk.

För bara en vecka sedan skedde ett ”vaktombyte” på Svenska Teologiska Institutet. Då slutade nämligen Mats Högelius efter tre år som direktor och avlöstes av Håkan Bengtsson.

Mina efterträdare Mats Högelius och Håkan Bengtsson.
Mina efterträdare Mats Högelius och Håkan Bengtsson.
Under flera högtidligheter har människor runt om i Jerusalem uttryckt sin tacksamhet för Mats’ och Kerstins insatser samt hälsat Håkan välkommen. Vid vår svenska högmässa i lördags kväll avskedspredikade Mats och gudstjänsten avslutades med en gripande välsignelseakt, då avgående direktor och volontärer samt den nye direktorn inneslöts i församlingens förbön och Herrens välsignelse nedkallades över var och en inför de nya uppgifter de nu går in i. Efter en tid av omfattande reparationer och ett viktigt uppbyggnadsarbete efter störningar i verksamheten på grund av den politiska situationen, hoppas vi att arbetet ska kunna gå in i ett lugnare skede. Till hösten kommer exempelvis en internationell kurs på två månader att ordnas – precis som under de båda föregående höstterminerna.

Teologiska Institutet
Svenska Teologiska Institutet med kapellet i bakgrunden.

Håkan är väl rustad inför sin nya tjänst. Han var stipendiat på Institutet 1988. Sedan har han disputerat i Nya testamentets exegetik på en avhandling om bibeltolkningen i Qumranlitteraturen och har bland annat varit universitetslärare i Uppsala och Falun. Inte minst hans utomordentliga pedagogiska meriter har gjort honom till samordnare för ett europeiskt nätverk om religionsutbildning. Han är väl förtrogen med den judisk-kristna dialogen och även med andra religionsmöten och vill precis som sina företrädare låta vårt vackra institut mitt i hjärtat av staden få vara den mötesplats mellan människor av olika tro som är så viktig i den rika mångfald av religioner och kulturer som kännetecknar Jerusalem. Lägg gärna in ett besök på institutet när ni kommer till Jerusalem!

Tredje veckan i maj ägde den ”kunskapsresa” rum som ordnas av Sonia Schlossman i Rom. Det blev tredje resan för min del, och även om jag själv undervisade, gav den mig många nya upplevelser och insikter. Judarnas och de kristnas långa, rika - och även tragiska - historia i denna världsstad är givetvis ett outtömligt ämne. Man kan utan vidare säga att det finns få platser i världen där ämnet judisk-kristna relationer blir så levande som just i Rom, som ju under stora delar av kyrkohistorien för de flesta kristna utgjorde kristenhetens centrum. Givetvis är Jerusalem kristenhetens bibliska och teologiska centrum, men de avgörande besluten fattades i Rom. Det är ingen överdrift att säga att de besluten kom att sätta sin prägel på hela den västerländska kulturen.

Något som var särskilt berikande under den senaste resan var att vi hade så många judiska deltagare. Det gjorde att vi under föreläsningar, samtal och samvaro fick ett levande utbyte mellan judar och kristna som tyvärr alltför sällan äger rum. En stor upplevelse var också besöket i den pittoreska medeltida staden Pitigliano i Toscana, som brukar kallas ”Italiens Jerusalem” på grund av att en stor del av stadens befolkning var judisk. Denna rika historia fick dock ett tragiskt slut under andra världskriget, och idag har den vackra synagogan tyvärr inte ens en minjan, det vill säga de tio som krävs enligt judisk tradition för att bilda en gudstjänstfirande församling.

Jag ser redan fram emot nästa Romvecka som kommer att äga rum vecka 46, alltså 12–17 november. För närmare information går det bra att kontakta Inger Lindau, Borggatan 6, 26357 Höganäs; tel. 042-331941; .

Som ni ser nedan, har fonden nu fått ett bankgiro med numret 5374-4249.

Till sist vill jag än en gång påminna om våra båda sommarkurser med temat ”På sabbaten gick han till synagogan, som han brukade…” De äger rum den 26-29 juni på Stiftsgården i Skellefteå och den 2-5 juli på Helsjöns folkhögskola i södra Västergötland, se vidare nedan i detta rundbrev.

 

Många varma hälsningar med önskan om en riktigt skön sommar!

Er tillgivne

Göran Larsson

 

Adress i Sverige: Byvägen 6A, 519 94 Björketorp

Adress i Israel: Hatekufa 17/4, 92628 Jerusalem;
tel. 00972-2 648 1979 eller 00972-50 685 0346 (mobil)

E-postadress:
Hemsida: www.judiskkristnarelationer.se

Göran Larssons jubileumsfond för judisk-kristna relationer:
PlusGiro (Postgiro) 195 85 45-4
Bankgiro: 5374-4249


  Ladda ner rundbrevet som Adobe PDF-fil - filen är 170 kB stor. Klicka här!
  För att kunna öppna filen behöver du Adobe Acrobat Reader, som du kan hämta gratis HÄR om du inte har den på din dator.

"På sabbaten gick han till synagogan, som han brukade…”

Gamla synagogan i Kapernaum
Gamla synagogan i Kapernaum

Dessa ord i Luk 4:16 antyder hur mycket synagogan och den judiska gudstjänsten betydde i Jesu liv, och när vi sedan följer den tidiga kristna kyrkan, finner vi dess första andliga centrum både i templet och i synagogan. Därför är kunskapen om synagogan och dess gudstjänst inte bara en nödvändig förutsättning för att förstå judendomen; även många texter i Nya testamentet har sin plats i synagogans värld, och väsentliga delar av den kristna gudstjänsten har sina rötter i den gudstjänst Jesus deltog i, när han, ”som han brukade”, gick till synagogan.

Vi kommer att ägna vår sommarkurs 2007 åt att studera synagogans historia och dess relation både till templet och dess gudstjänst och till kyrkans tidiga historia. Vi ska gå igenom synagogans böner, liturgier och textläsningar. – Hur gick det egentligen till den där gången då Jesus predikade i Nasarets synagoga? Varför framstår synagogan i Nya testamentets texter så ofta i negativ dager? Vad kan man lära sig om kristendomens judiska rötter när man besöker en synagoga idag? Hur stor är mångfalden mellan olika judiska traditioner jämfört med gudstjänsten inom olika kristna kyrkor och samfund?

Ja, här är några av de frågor vi vill besvara under några intensiva och samtidigt vilsamma dagar i en underbar miljö. Vi hoppas att Bibelns värld under denna kurs ska komma närmare vår egen verklighet, samtidigt som vi fördjupar våra kunskaper om förhållandet mellan judendom och kristendom.

Kursen äger rum på Stiftsgården i Skellefteå den 26-29 juni och på Helsjöns folkhögskola (mellan Borås och Varberg) i södra Västergötland den 2-5 juli.

För närmare information:

Stiftsgården i Skellefteå, Brännavägen 25, 931 44 Skellefteå; www.stiftsgarden.se
Anmälan görs till Anna-Greta Norén, Älvsbyvägen 1585, 941 92 Arnemark;
tel. 0911-71065;

Helsjöns folkhögskola, 519 89 Horred; tel. 0320-87440; ; www.helsjon.fhsk.se

Sprid gärna denna inbjudan vidare! Vi ser med glädje fram emot att få träffa både gamla och nya vänner till sommaren!

Varmt välkomna!

Göran Larsson              Jesper Svartvik

 
Snabblänkar: