Du är besökare # 4964 på denna sida.
 
Just nu finns 1 besökare online.

Uppdaterad 2016-03-21

  Du är här ::Första sidan ::

Tillbaka till nya hemsidan - klicka

 HÄR !

 

Vill du prenumerera på rundbrevet?
Gå tilbaka till den nya hemsidan via länken ovan.

 

 
 
Göran Larssons Jubileumsfond för Judisk-kristna relationer. Chanukka
 
Rundbrev december 2006.

 

Jerusalem den 7 december 2006

Kära vänner!

Denna kombinerade chanukka-, jul- och nyårshälsning skriver jag medan solen strålar från en klarblå himmel och en varm fläkt drar genom lägenheten där jag öppnat dörren ut mot balkongen i söderläge. – Med dessa ord började jag mitt rundbrev i december för ett år sedan. De äger sin tillämpning även i år, och hur mycket vi än njuter av solen, hoppas vi nu som då att vinter-regnen snart ska komma och att vi ska få lika mycket nederbörd som förra vintern. Vatten är som bekant en stor bristvara i hela Mellanöstern liksom på många håll i världen.

Födelsegrottan i Betlehem.
Armenisk gudstjänst i födelsgrottan i Betlehem. .

Det nya kyrkoåret sjöng vi in i lördags kväll på Svenska teologiska institutet, och i söndags firade vi som vanligt högmässa i Birgittasystrarnas kapell i Betlehem. Båda kapellen, som rymmer ungefär 50 personer, var fyllda till sista plats. Som vanligt blir det Luciatåg och adventsvesper den 13 december på institutet, och två dagar senare tänds det första chanukkaljuset.
Jag behöver väl inte gå närmare in på vad denna judiska ljusfest innebär, eftersom det verkar som om de flesta av er som får denna hälsning också fått min bok ”Tid för Gud: Judiska och kristna perspektiv på de judiska högtiderna”
(Lund: Arcus förlag, 2006). Annars går den att beställa hos:
Anita Taranger, Oxelgatan 26, 56533 Mullsjö, tel. 0392-36021.
Det går också bra att köpa boken på Arcus förlag, Box 1026, 221 04 Lund; www.arcusforlag.se;

I samband därmed vill jag tacka alla er som spridit boken vidare och som också generöst bidragit till kostnaderna. Jag vill gärna nämna att ni som skickat in bidrag till boken också hamnat på vår adresslista. Vi hoppas att ingen ska uppleva det som påträngande. Detta rundbrev kostar inget, och vi är bara tacksamma över denna möjlighet att hålla kontakt med er som på olika sätt visat intresse för fondens arbete och syfte. Vi hoppas att ni meddelar oss om ni önskar bli borttagna från adresslistan.

I det här brevet finner ni programmet för nästa sommarkurs. Oftast har vi som ämne haft en särskild bibelbok eller bibeltext, men som ni ser har vi nu valt att behandla ett tema – synagogan. Det kommer emellertid att beröra många bibeltexter och givetvis judendomens och kristendomens gemensamma ursprung och inbördes relation. På grund av den goda uppslutningen till den förra kursen, gör vi nu ett försök att fördubbla den – en i norr och en i söder. Vi är mycket tacksamma om ni vill hjälpa oss att sprida inbjudan till så många som möjligt.

Från mitten av februari till mitten av mars kommer jag att vara i Sverige, men mitt föreläsningsprogram är ännu inte riktigt klart; det kommer i nästa rundbrev. Jag kommer alltså att vara kvar här i Jerusalem under julen och ansvara för gudstjänsterna i svenska församlingen.

Nu vill jag dela med mig av några tankar från min predikan på första söndagen i advent. Som ämne för predikan hade jag valt ämnet ”Vad är nytt och vad är gammalt på kyrkans nyårsdag?” Ja, vad är egentligen bäst – det som är nytt eller det som är gammalt? Frågan kan kanske te sig underlig i en tid där väl i regel det nya alltid anses som bäst. Men i antiken var det annorlunda, och i många kulturer är det så än idag att endast det gamla duger. I varje fall måste det nya vara grundat i det gamla för att visa att det är något som håller.

I den judiska bönboken finns en formulering som ofta återkommer som anrop i bönerna, nämligen ”Vår Gud och våra förfäders Gud”. I de orden ligger en stor trygghet, nämligen att när allting annat ändrar sig, är Gud densamme och hans nåd och kärlek oföränderlig. I Klag. 3:22-23 läser vi: ”Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny – stor är din trofasthet”. Ordet ”ny” kan ha olika betydelser. Talar man om en ny kung eller en ny bil, handlar det om något helt nytt. Men det gör det inte när vi talar om Guds nåd och barmhärtighet. Det är något som är nytt var dag, och då måste det ju handla om något gammalt som ständigt förnyas! Guds trofasthet har visat sig hålla släktena igenom. Den har burit Israels folk och hållit Kristi kyrka vid liv fram till denna dag.

Ikon gjord av Eva Spångberg.
Ikon gjord av Eva Spångberg.

Till sist vill jag nämna en till synes liten detalj i den kända evangelietexten om Jesu intåg i Jerusalem. Underligt nog står det något som såvitt jag vet sällan eller aldrig avbildas i de otaliga framställningar som konstnärer gjort av detta Jesu sällsamma intåg. För nog ser man väl i regel bara en åsna? Men enligt texten behövde Jesus två, precis som det ordagrant står i profetettexten ur Sak 9:9: ”Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl” (Matt 21:5). Vi finner alltså två åsnor – en gammal och en ung. Predikans sista del fick därför handla om ”den gamla och den unga åsnan”. Att dessa båda åsnor kom med i predikan föranleddes av en försändelse jag fick för någon månad sedan. I ett vanligt vadderat kuvert låg en liten ikon som framställer intåget i Jerusalem, och på baksidan fann jag en personlig hälsning från Sveriges stora förkunnare i trä – Eva Spångberg.

Skarpsynt, bibelsprängd och from som hon är, har hon tagit fasta på evangeliets beskrivning, och alltså ser man Jesus med på två åsnor. Jag ringde genast upp henne för att tacka, och så kom vi att tala om de båda åsnorna. Hon berättade då att den förre rabbinen i Göteborg, Robert Wolkoff, förklarat för henne, att en ung åsna inte går att använda som lastdjur omedelbart, utan att en äldre åsna måste gå före. Annars rör den sig inte ur fläcken. Eftersom Eva Spångberg själv har åsnor, kunde hon bekräfta att det stämmer.

Men hur det nu än är med den saken, får de båda åsnorna på 1 i advent påminna oss om det oupplösliga sambandet mellan Gamla och Nya testamentet och om vår kristna tros djupa rötter i judendomen. Det var ju det sambandet som gjorde att människorna den gången började sjunga den urgamla hymnen Hosianna, som är hämtad från Ps. 118:25-26. På Eva Spångbergs ikon ser man hur de båda åsnorna har ögonkontakt med varandra. Det säger mig hur viktigt det är att vi kristna inte tappar kontakten med det judiska folket, som burit ”våra förfäders Gud” till oss.

Vi får också tänka på att det står om de båda åsnorna ”Herren behöver dem”. Så får de påminna både om att det behövs bärdjur i Guds rike, och att dessa bärare behöver varandra. Denna åsneteologi lämnar ingen utanför. Ingen är för ung; det gäller bara att se sitt behov av andra som är äldre och har annan erfarenhet. Och den som är gammal blir inte heller ratad. Herren behöver dig och mig med våra olikheter både när det gäller de mångskiftande uppgifter vi fått och vår olika förmåga att genomföra dem. I Guds rike finns ingen arbetslöshet och ingen pensionsålder.

Pojke vid Västra muren trycker in en lapp med en bön mellan stenarna.
Dromedar med sina ägare i Juda öken .

Var gång jag skriver dessa små rundbrev och ser era namn på adresslistan, passerar många kända och kära ansikten förbi. Där finns unga och gamla, människor med många skilda erfarenheter, judar och kristna, rabbiner, präster, pastorer och lekfolk. Men jag tror att det som förenar oss är att vi på något sätt vill vara lastdjur som är med och bär budskapet vidare om förståelse, respekt och försoning i en värld som behöver mycket ljus och mycket barmhärtighet och kärlek.

 

Tack för att ni vill vara med i vår vänskapskrets! Tack för det gamla verksamhetsåret! Jag önskar er var och en chag sameach, god helg, och ett riktigt gott år 2007!

 

Många varma hälsningar från Jerusalem och Er tillgivne

Göran Larsson

 

Adress i Israel: Hatekufa 17/4, 92628 Jerusalem;
tel. 00972-2 648 1979 eller 00972-50 685 0346 (mobil)

E-postadress:
Hemsida: www.judiskkristnarelationer.se

Göran Larssons jubileumsfond för judisk-kristna relationer:
Plusgiro 195 85 45-4


  Ladda ner rundbrevet som Adobe PDF-fil - filen är 20 kB stor.
Klicka här!
  För att kunna öppna filen behöver du Adobe Acrobat Reader, som du kan hämta gratis HÄR om du inte har den på din dator.
     
Snabblänkar: