Du är besökare # 5321 på denna sida.
 
Just nu finns 1 besökare online.

Uppdaterad 2016-03-21

  Du är här ::Första sidan ::

Tillbaka till nya hemsidan - klicka

 HÄR !

 

Vill du prenumerera på rundbrevet?
Gå tilbaka till den nya hemsidan via länken ovan.

 

 

Jerusalem den 19 januari 2005

Kära vänner!

Två månader har snabbt svunnit sedan mitt förra brev, och nu har vi passerat över tröskeln till ett nytt år. Det är märkligt hur yttre händelser plötsligt kan ändra hela vårt sätt att läsa kända och invanda ord. Vid nyåret satt jag och läste den vackra nyårspsalmen 195 i psalmboken, och kom till den femte versen: ”Fort rinner tiden som en ström och sköljer alla bort. Vår levnad liknar mest en dröm, förgäten inom kort.” Samtidigt nåddes vi av bilderna på alla dem för vilka årsskiftet innebar att bokstavligen sköljas bort och mista sina anhöriga, för många att mista allt de hade här på jorden. Våra tankar och förböner går till dem, och vi innesluter detta nya år i den förhoppningen: ”O Gud, vår hjälp i gångna år, vår framtids hopp och frid, du är och blir när allt förgår, vårt hem för evig tid.”

Dessa rader skriver jag när jag kommit hem från Tel Aviv, där jag talat på Vänskapsföreningen Israel-Sverige. Trots det värsta regn- och åskovädret den här vintern, var det många som kom, och samtalet efter föredraget pågick tills portvakten vänligt lät oss förstå att han längtade efter nattens vila. Det är alltid lika inspirerande att tala för blandade grupper av judar och kristna. Frågorna blir lite annorlunda ställda, ofta med mera känslighet och empati när man har ”den andre” när-varande. Jag har ofta sagt till studenter, lärare och präster att de ska försöka predika och undervisa som de skulle göra om judar var närvarande. Det gäller inte minst när vi nu går in i faste- och passionstiden och ska behandla Jesu lidandes historia.

Precis som igår, fick jag uppleva återseendets glädje på ett särskilt sätt kvällen den 4 januari här hemma hos mig. Då hade jag ordnat ett s.k. hanukkat ha-bayit, som betyder ungefär ”husinvigning”. Under kvällen passerade ett femtiotal gäster, som på olika sätt uttryckte sin glädje över att jag är tillbaka i Jerusalem. Alltsedan jag kom tillbaka, har jag fått frågan vad jag gör nu för tiden. Därför var det alldeles särskilt roligt att Lena och Jesper Svartvik kunde vara med. Jesper höll ett mycket uppskattat tal i vilket han redogjorde för fonden, min anställning och våra planer för framtiden. Det kändes som om också ni fanns med bland gästerna, för indirekt fanns ni verkligen med i hans tal.

Vad gäller våra närmaste planer, har vi just avslutat förberedelserna för nästa upplaga av Jossel Rakovers samtal med Gud. Det återstår endast några få av första upplagans 5000 exemplar, men beställningarna fortsätter att strömma in. Den 27 november skrev Judisk krönikas redaktör, Jackie Jakubowski, en utförlig, uppskattande och uppmärksammad artikel om boken i Dagens nyheter, som gjorde att den nått ut i nya kretsar. Den nya upplagan kommer att ges ut på Arcus förlag i Lund och kommer därmed att finnas tillgänglig hos bokhandlarna. Vi hoppas att boken ska komma ut inom de närmaste veckorna. Den kan redan nu beställas för under hundralappen på Arcus förlag, Box 1026, 221 04 Lund; tel. 046-333880; . De gåvomedel som inkommer till fonden kommer delvis även i framtiden att användas till att distribuera boken till personer som annars inte skulle ha kommit i kontakt med dess gripande berättelse och djupa budskap. För närvarande håller jag också på och för-bereder en ny upplaga av min kommentar till Andra Moseboken, Uppbrottet. Också den kommer att ges ut på Arcus förlag.

Fondens hemsida, www.judiskkristnarelationer.se, är under uppbyggnad, och den kommer att utvecklas under månaderna som kommer. Det här rundbrevet går redan ut som e-post till er vilkas adresser jag har, eftersom det ju sparar porto m.m. Om ni har en e-postadress och skulle vilja få rundbrev dit i fortsättningen, vore jag tacksam om ni ville meddela er adress. Det kan ni göra via hemsidan eller genom att skicka adressen direkt till mig, alltså till .

På söndag reser jag till Sverige, där jag stannar i dryga två månader för att föreläsa på olika platser och i skilda sammanhang. Jag bifogar programmet i stora drag, där plats och tid framgår, ifall ni bor i närheten och skulle vilja vara med. Eftersom programmet inte är slutgiltigt, kan det vara bra att i så fall först kontakta den person som står angiven.

Så tackar jag för er omtanke och ert stöd. Jag har sagt det många gånger, och nu säger jag det igen: Jag har världens bästa arbetsgivare och arbetslag, och där finns ni alla med på olika sätt. Det tackar jag för av hjärtat!

De varmaste hälsningar från Jerusalem!

Er tillgivne

Göran

Adress i Israel: Hatekufa 17/4, 92628 Jerusalem;
tel. 00972-2 648 1979 eller 00972-50 685 0346 (mobil)

Adress i Sverige: Box 96, 519 94 Björketorp;
tel. 073-0949504

E-postadress:

Göran Larssons jubileumsfond för judisk-kristna relationer:
Postgiro 195 85 45-4


  Ladda ner rundbrevet som Adobe PDF-fil - filen är 22 kB stor.
Om du har spärrat s.k. pop-uprutor på din dator, måste du tillåta dem temporärt för att kunna ladda ner filen.
  För att kunna öppna filen behöver du Adobe Acrobat Reader, som du kan hämta gratis HÄR om du inte har den på din dator.
     
Snabblänkar: