Du är besökare # 5210 på denna sida.
 
Just nu finns 1 besökare online.

Uppdaterad 2016-03-21

  Du är här ::Första sidan ::

Tillbaka till nya hemsidan - klicka

 HÄR !

 

Vill du prenumerera på rundbrevet?
Gå tilbaka till den nya hemsidan via länken ovan.

 

 

Belo Horizonte den 17 maj 2004

 

Kära Vänner!

Denna hälsning går ut till er som på olika sätt hört av er med anledning av det rundbrev som jubileumsfondens styrelse skickade ut i vår. Framför mig har jag nu en lång lista på namn. När jag går igenom den, ser jag framför mig många kära ansikten, förknippade med ljusa minnen. Visst finns där också flera namn som jag ännu inte kan förknippa med något ansikte, men de namnen gör mig minst lika glad. Det är ganska gripande, att dessa ”främlingar” utan att vi träffats stöder ett arbete som är så nära knutet till min person. Till er vill jag särskilt uttrycka min förhoppning, att vi så småningom ska få mötas personligen. Alldeles oavsett vilka ni är, är ni för mig nämligen mycket mera än namn på en adresslista. Flera av er var med från början och medverkade till att jubileumsfonden kom till för exakt fem år sedan, och tack vare er går jubileumsfondens arbete nu in i en ny och mera aktiv fas.

Men jag vill också betona att ni är mycket mera än en grupp understödjare. Ni utgör inget mindre än själva bärarlaget för jubileumsfondens arbete. Att jag nu kan bli anställd av fonden, beror helt på er. Men även fortsättningen av detta arbete hänger på er – inte bara som givare utan just som ett bärarlag. Det innebär att jag vänder mig till er som till en kär ”storfamilj”, som jag hela tiden vill hålla kontakt med. Fondens styrelse och jag välkomnar alla råd och förslag vi kan få och kommer alltid att glädja oss åt att få höra ifrån er.

När jag nu har skrivit lite om det som ligger mig allra närmast om hjärtat, ska jag avge en liten rapport om vad som hänt sedan styrelsens rundbrev gick ut. I skrivande stund har 70 personer förbundit sig att stödja fonden med sammanlagt 10 875 kronor i månaden. Det har också kommit in 14 700 kronor i gåvor från nio givare. Dessutom har 40 anmält sitt intresse för det nyhetsbrev som vi hoppas snart kunna ge ut regelbundet. Det innebär att vårt allra första bärarlag består av 120 stycken. Vi hoppas dock givetvis att det så småningom ska växa ytterligare.

Det viktigaste är emellertid hur vi förvaltar det stora förtroende ni gett styrelsen och i all synnerhet mig personligen, som nu tack vare er generositet kommer att kunna anställas av fonden, troligen från och med den 1 juli. Styrelsen räknar med att de inkomster som förväntas ska räcka till en deltidsanställning och ändå kunna täcka fortsatt gratis bokspridning och andra löpande utgifter. Det formella beslutet kommer att fattas under ett styrelsesammanträde i juni.

Som ni ser, skriver jag detta brev i Belo Horizonte, som ligger ca 40 mil norr om Rio de Janeiro. Den 24 juni återvänder jag till Sverige och har då med mig ett nytt språk i bagaget. Riktigt hur jag ska få användning för portugisiskan vet jag inte, men varje språk öppnar onekligen en ny viktig värld. Portugisiska talas av omkring 200 miljoner människor och ligger dessutom nog nästan lika nära ett annat stort världsspråk - spanskan – som danska och svenska.

Redan efter midsommar börjar de båda sommarkurser som jubileumsfonden ordnar i samarbete med Helsjöns folkhögskola i södra Västergötland och Kastlösa stiftsgård på Öland. Kurstemat lyder ”Texter och tider för eftertanke” och behandlar Rosh Hashana, Jom Kippur, Chanukka och Purimfesten – både själva firandet och de texter som läses under dessa högtider i synagogans gudstjänst. Huvudföreläsare är Jesper Svartvik och jag. Ni är mycket välkomna att delta. Jag bifogar mera information nedan.

Antagligen kommer jag sedan att tillbringa sommaren i Sverige. Jag hoppas att vi ska kunna skapa vår hemsida, utforma vårt nyhetsbrev och i övrigt dra upp närmare riktlinjer för fondens arbete. Behoven är många och stora. Just nu känns kampen mot den växande antisemitismen som allra mest akut. Från slutet av augusti till slutet av september kommer jag att hålla föredrag och leda kurser i Sverige från Luleå i norr till Malmö i söder. Därefter återvänder jag till Jerusalem lagom för att fira Sukkot, vilket redan gläder mig storligen.

Helst skulle jag vilja skriva till er var och en personligen. Men för enkelhetens skull får det bli ett vanligt rundbrev denna gång. Jag hoppas dock att ni var och en ska ”läsa mellan raderna” och känna ett personligt mycket varmt tack för att ni ställt upp på det sätt ni gjort. Jag vill gärna skriva snart igen, men det blir väl i alla fall inte mera från denna sydliga horisont, där vi just nu har ett alldeles fantastiskt höstväder, vilket kan jämföras med svensk högsommar när den är som vackrast. Fast de långa ljusa kvällarna har vi förstås inte.

 

De varmaste hälsningar i stor tacksamhet,

Göran Larsson

E-post:


  Ladda ner rundbrevet som Adobe PDF-fil - filen är 38 kB stor.
Om du har spärrat s.k. pop-uprutor på din dator, måste du tillåta dem temporärt för att kunna ladda ner filen.
  För att kunna öppna filen behöver du Adobe Acrobat Reader, som du kan hämta gratis HÄR om du inte har den på din dator.
     
Snabblänkar: