Du är besökare # 12498 på denna sida.
 
Just nu finns 1 besökare online.

Uppdaterad 2016-03-21

  Du är här ::Första sidan ::

Tillbaka till nya hemsidan - klicka

 HÄR !

 

Vill du prenumerera på rundbrevet?
Gå tilbaka till den nya hemsidan via länken ovan.

 

 
Teol. dr Göran Larsson (f. 1949) :
Göran Larsson
 • 1968 Studentexamen i Varberg och teologiska studier i Lund.

 • 1973 Fil. kand.
  • Teol. kand. och prästvigd i Göteborg för Svenska kyrkan.

 • 1975 Tillförordnad direktor för Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem.

 • 1977-1979 Doktorand och lärare i hebreiska vid Institutum Judaicum Delitzschianum i Münster.

 • 1980 Teol. dr i Lund. Doktorsavhandlingen behandlar firandet av Stora försoningsdagen i Jerusalems tempel, framför allt utifrån den rabbinska traktaten Jom Hakippurim i Tosefta.

 • 1979-1993 Direktor för Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem. Lärare i hebreiska, bibelvetenskap, rabbinsk litteratur, judaica och judisk-kristna relationer.

 • 1990 Mottagare av “The 1990 Raoul Wallenberg Humanitarian Award” i Moskva med bl.a. följande motivering: "Your dedication to encouraging greater understanding and respect between Christians and Jews is a noble example of Wallenberg's living legacy."

 • 1990 Mottagare av Hebreiska universitetets medalj.

 • Årets pristagare ur Kiki och Bertil Neumans fond ”för betydelsefulla insatser att bevara och stärka judisk medvetenhet i Sverige”.

 • 1991-92 Gästforskare vid Divinity School, University of Chicago, USA.

 • 1993 Mottagare av Knessets medalj samt en av Israels högsta utmärkelser, nämligen att tända en av de tolv facklorna på Herzlberget i Jerusalem i samband med nationaldagens högtidliga öppnande. Motiveringen till denna utmärkelse var utomordentliga insatser i främjandet av judisk-kristna relationer. Detta var första och hittills enda gången som denna utmärkelse tilldelats en icke-jude och icke-israel.

 • 1994-2001 Director of Studies and Research vid Jerusalem Center for Biblical Studies and Research.

 • 1998- Tillsammans med Elie Wiesel hedersmedlem av The West Virginia Holocaust Education Commission. Rådgivare i frågor rörande sambandet mellan antisemitism och kristen teologi.

 • 1999 Göran Larsson jubileumsfond för judisk-kristna relationer grundas i samband med Göran Larssons 50-årsdag.

 • 2000 Tilldelas Torgny Segerstedt-priset av Samfundet Sverige-Israel.

 • 2001 Hedersdoktor (Ph.D. h.c.) vid The European Theological Seminary, Birmingham. Mottagare av “The Distinguished Doctoral Prize”.

 • 2004 Anställd av Göran Larsson jubileumsfond för judisk-kristna relationer.

 • 2007 Docent i judaistik vid Lunds universitet

¤¤¤

 

Böcker:

 • Der Tosefta-Traktat Jom hak-Kippurim; Text, Übersetzung, Kommentar . Lund: Studentlitteratur, 1980.

 • Die Tosefta. Seder II: Moed. Jom ha-kippurim. (Rabbinische Texte, Hg. Günter Mayer). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1997.

 • “The Jews! Your Majesty.” Jerusalem: Jerusalem Center for Biblical Studies and Research, 1987; andra upplagan 1989; tredje upplagan 1996; fjärde upplagan 2000.
  Översättningar: amhariska, franska, holländska, japanska, koreanska, portugisiska, ryska, svenska och tyska.

 • Uppbrottet; Bibelteologisk kommentar till Andra Moseboken. Stockholm: Verbum, 1993. Andra tryckningen 1997. Andra reviderade utgåvan, Lund: Arcus förlag, 2007.

 • Fact or Fraud? The Protocols of the Elders of Zion. Jerusalem: Jerusalem Center for Biblical Studies and Research, 1994. Andra upplagan 1995, The Anti-Defamation League (förord av Abraham Foxman).
  Översättningar: Holländska, svenska, polska och tyska.

 • Bound for Freedom: The Book of Exodus in Jewish and Christian Traditions. Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 1999.

 • Zvi Kolitz: Jossel Rakovers samtal med Gud (Skrifter om judisk och kristen tro och tradition 1, utgivna av Göran Larssons Jubileumsfond för judisk-kristna relationer. Utgivare: Göran Larsson, Jesper Svartvik). Malmö: 2003. Andra upplagan, Lund: Arcus förlag, 2005.

 • Tid för Gud: Judiska och kristna perspektiv på de judiska högtiderna (Skrifter om judisk och kristen tro och tradition 2, utgivna av Göran Larssons Jubileumsfond för judisk-kristna relationer. Utgivare: Göran Larsson, Jesper Svartvik). Lund: Arcus förlag, 2006.

 • Uppbrottet: Andra Moseboken i judisk och kristen tradition, (Skrifter om judisk och kristen tro och tradition 3, utgivna av Göran Larssons Jubileumsfond för judisk-kristna relationer. Utgivare: Göran Larsson, Jesper Svartvik). Lund: Arcus förlag, 2007.
   
Snabblänkar: